Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Ε.

Η ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1992, σαν εταιρία ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ,
αλλά διαθέτει μια μακρόχρονη παρουσία στις μεταφορές από το 1968.

Είναι μια σύγχρονη εταιρία LOGISTICS, πλήρως αυτοματοποιημένη
με δυνατότητα προσαρμογής σε κάθε Αποθηκευτικό και Διανεμητικό έργο.
Διαθέτει σύγχρονους χώρους στον Ασπρόπυργο
και μπορεί να εξυπηρετήσει κάθε υποψήφιο πελάτη
προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες με ασφάλεια και ταχύτητα.