Διεύθυνση:

Αγίας Σοφίας, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλέφωνα:

210 5580440
2105580640

FAX :

210 4838264

Email

dianomi@dianomi.gr