ΠΑΡΟΧΕΣ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

Είσπραξη μετρητών και επιταγών

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

– Συλλογή επιστροφών από τον πελάτη
– Παραλαβή επιστροφών
– Φυσική διαλογή εφθαρμένων\ληγμένων ειδών
– Ανασυσκευασία αν το επιθυμεί ο αποθέτης
– Εκδοση πιστωτικών
Proof Of Delivery (POD)
Αν είναι επιθυμητό υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης παράδοσης

Εταιρείες όπως η APIVITA και η UNILEVER
εμπιστεύονται επί δεκαετίες την ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Ε
για την αποθήκευση, μεταφορά και ανασυσκευασία των προϊόντων τους.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διανομών
σε όλη χώρα
με ιδιαίτερη εξειδίκευση
στη παράδοση προϊόντων σε φαρμακεία.