ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

1. Εισαγωγή προιόντων,ποσοτική καταμέτρηση,εξωτερικός έλεγχος,εισαγωγή στο WMS
2. Ταξινόμηση ανά κωδικό,τοποθέτηση στα ράφια της αποθήκης.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Λογιστική παρακολούθηση αποθεμάτων
2. Τήρηση FIFO-FEFO-LIFO
3. Εκδοση ετικετών για ιχνηλασιμότητα (LOT)

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ

1. Λήψη αρχείου παραγγελιών
2. Δρομολόγηση
3. Τηλεφωνική ενημέρωση \ υποστήριξη πελάτη
4. Credit control
5. Εκδοση Picking list
6. Συλλογή και συσκευασία ανά παραγγελία (picking-packing)
7. Αυτόματη έκδοση παραστατικών (Δελτίο Αποστολής,Τιμολόγιο κλπ)μέσω του WMS.
8. Eξαγωγή,έλεγχος,φόρτωση παραγγελιών στα οχήματα διανομής.

ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Οργάνωση διανομής σε πανελλαδικό δίκτυο, μεταφορά-παράδοση εμπορευμάτων
2. Παρακολούθηση παραδόσεων.